10/11/2018. Les Directrius Nutricionals per a Aliments de Gats i Gossos elaborades per Fediaf (European Pet Food Industry Federation ), segons el doctor Thomas Brenten són “una caixa d’eines basada en la ciència”. Experts de Fediaf han treballat estretament amb un consell assessor format per científics independents i reconeguts de països europeus, per garantir que es mantinguin els estàndards científics dels nivells de nutrients recomanats.
Aquesta guia és de gran utilitat per a tots els experts vinculats amb l’alimentació dels gossos i gats, ja que inclou un conjunt de recomanacions sobre les necessitats nutricionals, servint de document de referència per garantir que la composició i els perfils nutricionals d’aliments per a mascotes es corresponguin amb aquestes necessitats específiques.

Anuncis

09/11/2018. La Confederació Empresarial Veterinària d’Espanya (CEVE) ha elaborat un informe per contextualitzar tots els beneficis que aporten les mascotes en l’àmbit familiar i soci-sanitari: beneficis per a la salut física i emocional de les persones, la importància en el desenvolupament dels menors i en l’envelliment saludable, i els beneficis per a la convivència en comunitat.

09/10/2018. En la Unió Europea hi ha uns 80 milions de llars que tenen almenys una mascota. Amb una població de 74,407 milions de gats i 66,375 milions de gossos, en el negoci dels animals de companyia creix i es diversifica.
Segons la Federació Europea de la Indústria d’Alimentació per a Mascotes (Fediaf), a Europa la despesa mitjana mensual per llar en gossos i gats és de 217 euros. El Ministeri d’Agricultura xifra la despesa mitjana mensual a Espanya en 130 euros per a gossos i 91 euros per a gats.
El segment que més factura és el de l’alimentació, amb un 66% del total. La salut és l’altre gran negoci del sector de les mascotes i augmenta any rere any els seus beneficis. El sector està sens dubte en creixement i té un gran potencial.

11/10/2018. Ikea, presenta la col·lecció ‘Lurving’, que en suec significa ‘peluts’, pensada perquè els animals puguin satisfer les seves necessitats a casa que consta d’un ampli catàleg de mobles i accessoris exclusius per a les mascotes. Aquesta col·lecció està pensada per permetre fer sentir als animals com un membre més de la família. Aquesta nova gamma ja està disponible a Estats Units, Japó, Canadà i França.

ASBAC participa en les Comissions de l’Ajuntament de Barcelona

Els darrers mesos, ASBAC ha assistit a les diferents comissions del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona:

  • Comissió Permanent, 10 de abril
  • Grup de Treball de Modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals, 6 de juny
  • Comissió Permanent, 20 de juny
  • Grup de Treball d’Adopcions, 10 de juliol
  • Reunió Plenària, 25 de juliol

ASBAC, membre de la mesa negociadora del Conveni de Comerç de Catalunya per a Subsectors i empreses sense conveni propi 

El divendres 16 de febrer, es va celebrar la primera reunió de la comissió negociadora del Xè conveni col·lectiu de referència per als subsectors de comerç que no tenen conveni propi.

La comissió es va constituir el passat 23 de gener, i en formen part PIMEComerç -que negocia per la part empresarial-, la Federació de Serveis de CCOO i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) -amdós sindicats en representació de la part social.

El conveni que resulti de les negociacions haurà de donar cobertura a les relacions laborals de diferents segments del sector comerç que no tenen conveni propi.

A la negociació hi participen també diversos socis col·lectius de PIMEComerç que poden acollir-se al nou conveni. Al moment de seure junts a la taula de negociació, tant els sindicats com PIMEComerç s’han reconegut mútuament la representativitat i legitimitat per a la negociació d’aquest conveni, que haurà d’actualitzar les relacions laborals, tenint en compte l’actual moment social i econòmic.

Com a membre de la mesa negociadora, ASBAC ha participat activament en totes les reunions celebrades, ajudant a la redacció del text resultant. La signatura està prevista serà a finals del mes de juliol.

L’Exposició Internacional Canina de la RSCE (Reial Societat Canina d’Espanya) és un esdeveniment que reuneix en un únic espai una gran varietat de cans de diferents races i edats.

Organitzat per la RSCE amb la col·laboració de Fundació Talavera Firal, aquesta trobada inclou, a més de l’exposició d’exemplars canins, campionats a nivell internacional i quantiosos premis.

Més informació: http://www.rsce.es/web/