Arxius

Notícies del sector

06/09/2019. El personal veterinari, pel seu exercici professional, està autoritzat per a la tinença de medicaments. La normativa estableix que els veterinaris o entitats jurídiques veterinàries que disposen d’unitats de farmaciola veterinària, fixa o ambulant, han de presentar una comunicació de les unitats de què disposen al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya, i a partir d’ara, aquesta comunicació s’ha de fer per via telemàtica al web Comunicació de tinença de farmaciola veterinària.

El formulari de comunicació ha d’incorporar :

  • Les dades d’ubicació de cadascuna de les unitats de farmaciola veterinària
  • En cas de disposar de farmaciola ambulant s’ha d’especificar la matrícula del vehicle
  • El formulari ha de contenir les dades del tipus d’activitat realitzada (Clínica d’animals de renda, d’animals de companyia o d’èquids) i el volum aproximat de compra anual de medicaments
  • Quan la persona propietària de la farmaciola sigui una entitat jurídica caldrà facilitar, en el document de comunicació, les dades dels veterinaris que en formen part

Qualsevol canvi en el tipus d’activitat o d’ubicació d’una farmaciola, implicarà una nova comunicació amb les dades actualitzades, que substituirà a l’anterior. En aquest cas, s’indicarà que ja s’havia comunicat una altra farmaciola amb anterioritat.

Qualsevol baixa de tinença de la farmaciola veterinària, s’ha de comunicar també en un termini màxim d’un mes des d’haver-se produït, per correu electrònic a l’adreça medvet.daam@gencat.cat, indicant la data de comunicació i les dades d’identificació del veterinari o de la entitat jurídica.

10/05/2019. L’Ajuntament de Barcelona ha constatat que “Mil Anuncios” i “Vibbo” no respecten la normativa vigent en matèria de venda d’animals posant en risc el benestar animal, i per això ha requerit la retirada dels anuncis de transacció d’animals que es consideren il·lícits a Barcelona, segons el que estableix l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals (OPTVA) en concordança amb el Decret 2/2008 de 15 d’abril. L’Ajuntament farà un seguiment continuo d’aquests anuncis per, en cas que sigui necessari, requerir-ne la retirada i sancionar en cas de persistència en l’incompliment.

Aquesta publicitat no respecta el contingut de la normativa vigent ni el llindar de benestar en les condicions de la seva venda. Aquest és el compromis de l’Ajuntament de Barcelona per tal de promoure una tinença responsable donant compliment als drets dels animals al tracte digne i de benestar d’acord amb la seva espècie i raça, exercint al mateix temps els deures dels tenidors respecte d’ells i de la resta de la conciutadania.

22/07/2019. Amb la ‘Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia’ publicada pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), pots:

  • cobrir les necessitats vitals i de salut a l’hora d’adquirir un animal
  • comptar en tot moment amb l’assessorament dels veterinaris
  • denunciar a les autoritats qualsevol situació de tracte incorrecte dels animals

El COVB, també treballa per tal de posar fre a la venda irregular d’animals de companyia o exòtics, provinents d’altres països, i conscienciar a la població que és important denunciar davant l’autoritat pertinent, qualsevol pràctica il·legal d’aquest tipus que es tingui coneixement.

Tenir cura dels nostres animals i aconseguir una tinença responsables, són objectius de les botigues associades d’ASBAC, i per això informen i assessorament a les persones que adquireixen un animal de companyia. La ‘Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia’ així com la pàgina MASCOTINDER, del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), on pots respondre un breu i senzill qüestionari per saber quin tipus d’animal és el més adient segons on vius, quin estil de vida portes o com és el teu caràcter, són unes excel·lents eines de professionals, que ens faciliten aquest assessorament.

03/07/2019. En aquesta època de l’any, els abandonaments d’animals de companyia, a Espanya augmenten.

L’Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), recopila i facilita uns consells pràctics per si trobes un gos sense propietari, abandonat o perdut, com acostar-te al gos, què fer si està ferit, si deicideixes emportar-te’l què és el primer que has de fer, etc.

Consells de professionals.

18/06/2019. La Federación Europea de la Industria de la Alimentación de Animales de Compañía (Fediaf) acaba de publicar un último informe anual, en el que se recogen los resultados del sector en 2018.

Destaca que en Europa, nos preocupa proporcionar una buena nutrición a nuestros animales de compañía, además de otros aspectos de su cuidado, aumentando el gasto en atención veterinaria y accesorios.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía en España (Anfaac) también publicó recientemente los datos relativos a la facturación del sector español del pet food en 2018, que facturó 1.058,5 millones de euros, un 4% más.

19/06/2019. Ana María Catalán, cap de Servei de Benestar Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), acompanyada per la cap d’Àrea Teresa Villalba, ha presentat, en la cinquena reunió de la Plataforma Europea de Benestar Animal de la Comissió, el Pla de Tinença Responsable d’Animals de Companyia d’Espanya (PATRAC) i les mesures en relació al benestar dels animals de companyia que està duent a terme el Ministeri. A banda de promoure un canvi d’actitud en la relació de les persones amb els animals de companyia, i donar a conèixer els principis sobre tinença responsable, destaquem altres objectius d’aquesta campanya que són promoure un acord voluntari per regular la venda d’animals per internet, i crear una qualificació professional per qui treballa en el sector dels animals, per aconseguir una formació reglada i professionalitzada del sector.

Sobre aquest punt, ASBAC ha elaborat i imparteix des de 2016, el curs «Maneig i cura de l’animal dins el nucli zoològic», dirigit a tothom qui treballi, manipuli i tingui cura d’un animal domèstic i que és obligatori segons el que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. El Curs compta amb el suport i supervisió del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i ha estat revisat per experts en diferents matèries (veterinaris, biòlegs, advocats, etc.).

10/06/2019. L’Ajuntament de Barcelona constata que els portals MilAnuncios i Vibbo no respecten la normativa vigent en matèria de venda d’animals i posen en risc el benestar animal. Els ha notificat el requeriment de la retirada d’aquests anuncis de venda il·legal d’animals i l’advertiment que, en cas que no ho facin, les sancions imposades podran arribar a un màxim de 600.000 euros i la prohibició d’actuar en l’Estat espanyol durant dos anys. Barcelona es converteix així  en la primera ciutat espanyola que ha obert un procediment administratiu pel comerç il·lícit d’animals.

13/05/2019. El parlament britànic està tramitant la llei Lucy, que entrarà vigor el 6 d’abril de 2020 que prohibirà per llei els criadors de gossos i gats.

Si els terminis es compleixen, en menys d’un any les botigues d’animals només podran vendre cadells de gossos i gats que hagin criat ells mateixos ja que estarà prohibit comprar-los a les empreses de criadors.

09/05/2019. Segons les últimes dades del Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalitat a Espanya continua a la baixa per desè any consecutiu.
Encara que l’augment de gossos i gats a Espanya, on actualment el 40% de les llars espanyoles compte, almenys, amb un animal, és un fet.
Així, la falta de nens es suplanta per animals de companyia, que són un gran suport per a fer front a la solitud a més d’aportar beneficis psicològics i fisiològics, i aquest fet comporta una humanització d’aquests.
Així doncs, els propietaris busquen tota classe d’accessoris, productes de bellesa i higiene i una major exigència de productes de major qualitat, i a més hi ha una major consciència en la prevenció de la salut dels animals de companyia, que acudeixen amb més regularitat al veterinari.
El mercat espanyol de medicaments i alimentació d’animals de companyia ha superat en 2018 els 1.200 milions d’euros de facturació. 278,36 milions suposen els medicaments, segons dades de Veterindustria, amb un creixement del 2,56% i el mercat d’aliments per a gossos i gats en 2018 va moure 952.997 M€, segons Anfaac.