Arxius

Notícies ASBAC

 30/07/2020. ASBAC s’ha adherit al Consell de Gremis federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, serveis i turisme de Barcelona i Catalunya.
Està integrat per gremis i associacions amb més de 10.000 petites i mitjanes empreses.

Amb data 1 abril de 2019 s’ha publicat el Conveni Col·lectiu de Comerç de Catalunya per activitats sense conveni propi, on estan incloses les botigues d’animals de companyia.

ASBAC ha format part de la Patronal negociadora del Conveni, juntament amb PIMEComerç -que negocia per la part empresarial-, la Federació de Serveis de CCOO i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) -amdós sindicats en representació de la part social.

17/12/2018. Final d’any i fem balanç a l’Associació. Ha estat un any ple d’activitats:

 • hem participat en les comissions de les Institucions públiques de Barcelona:
  • Comissió Permanent del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, (16/04/2018 i 20/06/2018)
  • Grup de Treball d’Adopcions del Consell Municipal de Protecció dels Animals, (23/01/2018 i 10/07/2018)
  • Grup de Treball de Modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals (06/06/2018)
  • Plenari del Consell (25/07/2018 i 17/12/2018)
 • hem iniciat trobades amb els responsables de les Comissions de Medi Ambient i Sostenibilitat dels grups polítics amb representació en el Parlament de Catalunya, per tal d’exposar el nostre plantejament sobre normatives i els problemes de les nostres botigues. Ja hem realitzat la primera amb el Grup Parlamentari de Ciutadans i per 2019, continuarem amb la resta.
 • hem mantingut reunions amb la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya per potenciar el comerç de prestigi a les nostres botigues.
 • hem realitzat una nova edició del curs Maneig i cura de l’animal dins el nucli zoològic dirigit a tothom que treballa, manipula i té cura d’un animal domèstic i obligatori segons Decret Legislatiu 2/2008.

A més hem seguit oferint assessorament i serveis als establiments adherits.

Actualitzem tota la informació en el nostre blog, i també pots seguir el nostre perfil a Facebook. Amb tu, seguim creixent!

01/12/2018. L’Ajuntament de Barcelona, vol modificar l’actual Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de la ciutat de Barcelona. ASBAC ha presentat un document d’al·legacions i comentaris, redactat amb el departament juridic de l’entitat, rebatint cada un dels punts que l’Ajuntament exposa, amb la col·laboració dels seus socis i també de la resta de companys de professió. ASBAC considera que si prospera el plantejament de prohibir la venda d’animals en els comerços professionals de la ciutat que planteja l’Ajuntament de Barcelona, serà perjudicial perquè hi ha una part de la població que vol adquirir un cadell de gos de raça i que no participa del concepte de l’adopció. La prohibició d’aquesta compra en els comerços professionals, estem segurs que farà augmentar la venda per internet i il·legal, alhora que la criança de particulars sense garanties. Aquestes modificacions afectaran a l’actual model d’establiment del sector de l’animal de compañía. Si necessitas més informació, contacta amb l’Associació.

 

ASBAC participa en les Comissions de l’Ajuntament de Barcelona

Els darrers mesos, ASBAC ha assistit a les diferents comissions del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Comissió Permanent, 10 de abril
 • Grup de Treball de Modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals, 6 de juny
 • Comissió Permanent, 20 de juny
 • Grup de Treball d’Adopcions, 10 de juliol
 • Reunió Plenària, 25 de juliol

ASBAC, membre de la mesa negociadora del Conveni de Comerç de Catalunya per a Subsectors i empreses sense conveni propi 

El divendres 16 de febrer, es va celebrar la primera reunió de la comissió negociadora del Xè conveni col·lectiu de referència per als subsectors de comerç que no tenen conveni propi.

La comissió es va constituir el passat 23 de gener, i en formen part PIMEComerç -que negocia per la part empresarial-, la Federació de Serveis de CCOO i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) -amdós sindicats en representació de la part social.

El conveni que resulti de les negociacions haurà de donar cobertura a les relacions laborals de diferents segments del sector comerç que no tenen conveni propi.

A la negociació hi participen també diversos socis col·lectius de PIMEComerç que poden acollir-se al nou conveni. Al moment de seure junts a la taula de negociació, tant els sindicats com PIMEComerç s’han reconegut mútuament la representativitat i legitimitat per a la negociació d’aquest conveni, que haurà d’actualitzar les relacions laborals, tenint en compte l’actual moment social i econòmic.

Com a membre de la mesa negociadora, ASBAC ha participat activament en totes les reunions celebrades, ajudant a la redacció del text resultant. La signatura està prevista serà a finals del mes de juliol.

13/02/2048. La presidenta de l’Associació de Botiguers d’Animals de Companyia (Asbac), Teresa Martí, i el president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, han signat l’adhesió de l’entitat a la patronal catalana, han informat en un comunicat aquest dimarts.

“Per a nosaltres és sempre positiu la incorporació de nous socis, especialment quan, com en aquest cas, sumem sectors d’activitat dels quals no teníem socis”, ha ressaltat Goñi.

Asbac, fundada el 1999, té com a objectiu lluitar contra l’intrusisme i la venda il·legal d’animals, treballar pel prestigi de les botigues d’animals i fer campanyes de conscienciació mediàtica sobre la tinença d’animals responsable.

13/02/2018. La presidenta de l’Associació de Botiguers d’Animals de Companyia (Asbac), Teresa Martí, i el president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, han signat l’adhesió de l’entitat a la patronal catalana, han informat en un comunicat aquest dimarts.

“Per a nosaltres és sempre positiu la incorporació de nous socis, especialment quan, com en aquest cas, sumem sectors d’activitat dels quals no teníem socis”, ha ressaltat Goñi.

Asbac, fundada el 1999, té com a objectiu lluitar contra l’intrusisme i la venda il·legal d’animals, treballar pel prestigi de les botigues d’animals i fer campanyes de conscienciació mediàtica sobre la tinença d’animals responsable.

09/02/2018. ASBAC s’adhereix a PIMEComerç, entitat que vetlla per la competitivitat dels comerços de proximitat arreu del país i en defensa els interessos a Catalunya, Espanya i Europa.

PIMEComerç, organització empresarial multi sectorial, que comprèn tots els sectors i activitats on són presents les pimes i autònoms, defensa i promou el model de comerç català, on la figura del petit comerç de proximitat aporta uns serveis imprescindibles per a les persones, a més de realitzar una gran contribució social, aportant singularitat, diferenciació i atractiu.

L’entitat aplega gremis i associacions d’un determinat àmbit per tal de tenir més representativitat, donar visibilitat a un sector, i coordinar accions d’interès comú envers les administracions o d’altres agents.

Els nostres associats poden obtenir importants avantatges i serveis com a membres d’aquesta entitat.