Arxius

Monthly Archives: Juliol 2020

 30/07/2020. ASBAC s’ha adherit al Consell de Gremis federació d’entitats de representació sectorial i empresarial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, serveis i turisme de Barcelona i Catalunya.
Està integrat per gremis i associacions amb més de 10.000 petites i mitjanes empreses.