Arxius

Monthly Archives: Setembre 2019

06/09/2019. El personal veterinari, pel seu exercici professional, està autoritzat per a la tinença de medicaments. La normativa estableix que els veterinaris o entitats jurídiques veterinàries que disposen d’unitats de farmaciola veterinària, fixa o ambulant, han de presentar una comunicació de les unitats de què disposen al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya, i a partir d’ara, aquesta comunicació s’ha de fer per via telemàtica al web Comunicació de tinença de farmaciola veterinària.

El formulari de comunicació ha d’incorporar :

  • Les dades d’ubicació de cadascuna de les unitats de farmaciola veterinària
  • En cas de disposar de farmaciola ambulant s’ha d’especificar la matrícula del vehicle
  • El formulari ha de contenir les dades del tipus d’activitat realitzada (Clínica d’animals de renda, d’animals de companyia o d’èquids) i el volum aproximat de compra anual de medicaments
  • Quan la persona propietària de la farmaciola sigui una entitat jurídica caldrà facilitar, en el document de comunicació, les dades dels veterinaris que en formen part

Qualsevol canvi en el tipus d’activitat o d’ubicació d’una farmaciola, implicarà una nova comunicació amb les dades actualitzades, que substituirà a l’anterior. En aquest cas, s’indicarà que ja s’havia comunicat una altra farmaciola amb anterioritat.

Qualsevol baixa de tinença de la farmaciola veterinària, s’ha de comunicar també en un termini màxim d’un mes des d’haver-se produït, per correu electrònic a l’adreça medvet.daam@gencat.cat, indicant la data de comunicació i les dades d’identificació del veterinari o de la entitat jurídica.