Arxius

Monthly Archives: Juliol 2016

Fins el proper 25 de setembre, l’Ajuntament de Barcelona ha obert un accés a la platja de Llevant de 1.250 m2 destinat a la convivència entre les persones i els gossos.

Es tracta d’una prova pilot, aprovat per decret el 21 de juny, amb un aforament limitat i on només podran accedir els gossos degudament identificats amb xip.

Per adequar l’espai, s’han realitzat les següents actuacions:

 • Col·locació d’un tancament modular perimetral de fusta per delimitar l’àrea.
 • Instal·lació d’infraestructures per dotar d’aigua potable a les noves dutxes (dues per a ús de persones i una especial per a gossos).
 • Col·locació de mobiliari que inclou un abeurador per a gossos, dos urinaris “urbandogs” i dues papereres.
 • Ampliació de la passera existent amb la col·locació d’un tram nou fins a la porta d’accés de l’àrea de gossos amb la senyalització necessària.

Aquest nou espai comptarà amb dos informadors mediambientals que realitzaran tasques de seguiment, informació als usuaris i repartiment de bosses de recollides d’excrements.

Mentre sigui obert es farà un seguiment específic de la qualitat de la sorra i l’aigua, i es mantindrà en les màximes condicions d’higiene realitzant tractament de neteja específics.

A la resta del litoral de la ciutat segueix vigent la normativa reguladora establerta per l’Ordenança sobre protecció, tinença i venda d’animals que estableix que els gossos poden accedir lliurement a les platges excepte durant la temporada de bany.

ASBAC presenta un esborrany d’esmenes al “Anteproyecto de Ley de la Normativa Básica del Comercio y Tenencia Responsable de Perros y Gatos” el 4 de juliol davant el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, on exposa la disconformitat a la prohibició de tenir animals a les botigues i la necessitat de regular la figura del criador.

ASBAC envia el 11 de juliol un comunicat als Portaveus dels grups de l’Assemblea (PSOE, PP, Ciudadanos i Podemos), reiterant la necessitat de regular els aspectes relacionats amb el benestar de l’animal; el seu total desacord en la prohibició de comercialitzar animals a les botigues ja que en elles i gràcies als seus professionals, s’aconsegueix una venda amb garanties sanitàries, s’evita la compra compulsiva, i s’informa al futur propietari de les obligacions d’una tinença responsable amb la signatura d’un contracte de compravenda per tal de reduir el número d’abandonaments; i la necessitat de regular la figura del criador per a evitar la creixent venda clandestina, controlar la cria d’animals i evitar abandonaments.

El 14 de juliol, la Asamblea de Madrid aprova la nova Ley de Protección de los Animales de Compañia. ASBAC manté una comunicació directa amb els Portaveus dels grups de l’Assemblea (PSOE, PP, Ciudadanos i Podemos), els Membres de la Mesa de Comisión, i els Diputats de la Mesa que han participat en la redacció de l’esborrany i de les esmenes dels grups parlamentaris amb representació, per oferir col·laborar en la redacció i desenvolupament del reglament que determinarà les condicions de benestar en que han d’estar els animals dins els establiments de la Comunitat de Madrid.

Campanya de comunicació contra l’abandonament dels animals

L’Oficina de Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona, ha distribuit un cartell a centres cívics, biblioteques, mercats, oficina atenció al ciutadà, centres veterinaris, botigues de venda d’animals i botigues de complements d’animals, entre altres per tal d’evitar els abandonaments dels animals de companyia.

Cartell de la Campanya de comunicació contra l'abandonament dels animals

Cartell de la Campanya de comunicació contra l’abandonament dels animals

Comissió de Treball del Pla d’Actuació Municipal (PAM)

El PAM és el Pla d’Actuació Municipal. Des del Consistori es treballa per promoure la participació en l’elaboració del Document. Una de les eines de participació és a través dels Consells Sectorials, en la que ASBAC és membre actiu.

1ª reunió de la Comissió de Treball del PAM 2016-2019, 23/02/16.

Algunes de les qüestions tractades són:

 • Presentació de la plataforma participativa Decidim.barcelona en la que el ciutadà personalment, o una empresa o entitat, pot donar la seva opinió sobre actuacions i prioritats pels propers tres anys de la ciutat de Barcelona, comentar o donar suport o presentar de noves.
 • Presentació del Document de treball sobre les Propostes del nou PAM 2016-2019

2ª reunió de la Comissió de Treball del PAM 2016-2019, 16/03/16.

Alguna de les qüestions exposades:

 • Les botigues de venda de complements d’animals s’ofereixen a col·laborar amb l’adopció d’animals
 • ASBAC dóna a conèixer el Curs de cuidador-cuidadora (Maneig i Cura de l’Animal dins el Nucli Zoològic) elaborat amb el suport i la supervisió de la Generalitat de Catalunya.
 • Pendent de redacció document, on quedaran definits:
 • Nou model de parc zoològic
  • Control ètic de les poblacions de colós i porcs senglars
  • Millora de les àrees d’esbarjo per a gossos
  • Nou centre d’acollida d’animals de companyia a Montcada i Reixach
 • Realització d’accions per donar a conèixer una tinença responsable, aconseguir millores en la convivència dels animals de companyia i augmentar la seva salut dins les ciutat.

Comissió permanent del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals

ASBAC forma part del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, amb l’objectiu de representar aquest al Consell de Ciutat. La seva funció és acordar amb la Presidència quins són els temes més rellevants per aportar-los al Consell de Ciutat.

Sessió de treball 10/03/2016.

Algun dels temes tractats:

 • Portar els gossos lligats a l’espai públic. No s’han dut a terme els equipaments i espais per fer possible l’esbarjo i socialització dels animals, i s’acorda una moratòria. Mentre no sigui aprovat, seguiren vigents les exempcions al requeriment de dur el gos lligat a l’espai públic (Article 24-Condicions dels gossos en la via i als espais públics, Ordenança del 22 de desembre de 2003)
 • Venda de collarets de càstigs. ASBAC presenta un document d’al·legacions, i exposa que és necessari que hi hagi una unificació de criteris entre etòlegs, professionals del comportament animals, etc.
 • Millorar les zones d’esbarjo a la ciutat. Actualment hi ha 107 equipaments per a gossos, amb un total de 32.800 m2 de superfície. Es faran 10 actuacions prioritàries:
  • Com a mínim una zona de 700 m2 per districte. Així es passarà dels actuals 107 equipaments a 118. D’aquets 118, 16 zones tindran més de 700 m2 .
  • Es passarà dels actuals 32.000 m2 a 38.500 m2 de superfície d’ús per a gossos.
 • Noves zones d’esbarjo per a gossos seguint un Plec per al Disseny, execució i manteniment de les mateixes, coordinat amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
 • Zones d’usos compartits en franges horàries ubicació de 73 espais, un per barri, d’usos compartits.
 • Carnet de Tinença Cívica Responsable mitjançant una Declaració Responsable, prèvia a l’assoliment d’un mòdul formatiu sobre l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals que garanteixi el coneixement i el compromís del seu compliment, especialment el que està vinculat a la tinença responsable i les condicions per tal que els animals puguin anar solts.
 • Nou espai de platja per a gossos a la platja de Llevant de 1.200 m2, durant la temporada de bany.

Sessió de treball 14/07/2016.

Alguna de les qüestions tractades:

 • Constitució de la Comissió Permanent. Formada per la Comissió de Dret Animal del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Fundació Darwin, ADDA, FEDAN, Depana, Guàrdia Urbana, Futur Animal, FAADA, Mª Teresa Giménez-Candela, Progat Catalunya, Col·legi de Veterinaris de Barcelona i ASBAC.
 • Estat de la tramitació de l’aprovació a l’Ajuntament de Montcada de la Modificació del Pla General Metropolità d’aquell municipi per a l’emplaçament del nou CAACB.
 • Preparació temes a tractar en la propera sessió plenària del Consell.

El passat dia 21 de juliol, ASBAC va assistir a la presentació de la campanya de conscienciació “POSA’T EL XIP” convidada per la Generalitat, per promoure la compra i tinença responsable dels animals de companyia –gossos, gats i fures-.

L’acte presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, va comptar amb una amplia representació de fundacions, protectores, el col·legi de veterinaris així com representants d’ens locals.

La campanya que té el suport de la Direcció General de Difusió, es durà a terme entre finals de juliol i principis d’agost per informar que els animals han de ser identificats amb un microxip implantat pel veterinari i han d’estar censat a l’Ajuntament del municipi on viuen.

El conseller va avançar que el seu departament té com a repte desenvolupar el reglament de desplegament de la llei de protecció dels animals i que a partir de l’any que ve, Catalunya disposarà del reglament.

La secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va destacar que la manera com una societat te cura dels animals és un dels gran indicadors del desenvolupament real d’un país.

Només la meitat dels mes de 500.000 gossos que viuen a Catalunya estan censats i porten el xip.

Aquests són els cartells de la campanya i imatges de la presentació:

Cartell de la campanya. Gat.     cartell gos

Fotografia de grup en el Palau Robert de Barcelona. Representants representants de la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), l’Associació Defensa Drets Animals (ADDA), la Comissió Interlocutora de Protectores d'Animals de Catalunya (CIPAC), el Col·legi de Veterinaris de Catalunya, la Fundació Altarriba, la Fundació Silvestre, l’Associació per a la Defensa dels Èquids, l’Associació Grup de Suport a Protectores, l’Associació SOS Medicine, Associació de Botiguers d’Animals de Companyia ASBAC, la presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Magda Oranich , el president de la Fundació Abertis, Salvador Alemany, el cònsol de Grècia a Barcelona, Fernando Turró, el representat de la Casa del Tibet a Barcelona, Thubten Wagnchen, i representants d’ens locals.

Imatge de la presentació de la Campanya: Fotografia de grup en el Palau Robert de Barcelona. Representants de la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), l’Associació Defensa Drets Animals (ADDA), la Comissió Interlocutora de Protectores d’Animals de Catalunya (CIPAC), el Col·legi de Veterinaris de Catalunya, la Fundació Altarriba, la Fundació Silvestre, l’Associació per a la Defensa dels Èquids, l’Associació Grup de Suport a Protectores, l’Associació SOS Medicine, Associació de Botiguers d’Animals de Companyia ASBAC, la presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Magda Oranich , el president de la Fundació Abertis, Salvador Alemany, el cònsol de Grècia a Barcelona, Fernando Turró, el representat de la Casa del Tibet a Barcelona, Thubten Wagnchen, i representants d’ens locals.

Barcelona, 27 juliol del 2016